POLITYKA PLIKÓW COOKIES

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

 1. Administratorem serwisu pod adresem https://gouep.pl jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Towarowa 53, pok. 10, 61-896 Poznań), wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030455, NIP 778-00-20-920, REGON 630133331 (dalej jako „Fundacja”), która prowadzi wyżej wskazany serwis internetowy (zwany dalej „Serwisem”). Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz stosuje pliki Cookies przeznaczone do korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 3. Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (np. komputerze, laptopie, smartfonie) przeznaczone do korzystania z Serwisu. Informacje zbierane przy pomocy plików Cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników, jak również służące do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Pliki Cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

ARTYKUŁ 2. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików Cookies:
  1) sesyjne – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2) stałe – pliki, które pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 2. Wyróżnia się pliki Cookies Zewnętrzne. Poprzez pliki Cookies Zewnętrzne należy rozumieć pliki Cookies zamieszczone przez podmioty inne niż Administrator, za pośrednictwem innych serwisów internetowych. Administrator może nie mieć wpływu na dobór plików Cookies Zewnętrznych i stosowaną przez te podmioty politykę.

ARTYKUŁ 3. CELE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki Cookies umożliwiają:
  1) utrzymanie stanu sesji w Serwisie, po zalogowaniu, co ułatwia logowanie, automatyczne uzupełnianie formularzy, czy też zapamiętywanie ustawień stron internetowych dokonywanych przez Użytkownika. Użytkownik nie musi na każdej stronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2) ustawienie funkcji i usług Serwisu, co skutkuje w szczególności optymalizacją korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności aplikacji Serwisu oraz dostosowaniem zawartości stron internetowych i funkcjonalności aplikacji Serwisu do preferencji i oczekiwań Użytkownika poprzez zapamiętywanie ustawień wybranych przez niego;
  3) wyświetlanie komunikatów promocyjnych i reklam, które są preferowane i oczekiwane przez Użytkownika;
  4) dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika;
  5) zdefiniowanie preferencji Użytkowników Serwisu, co wpływa na ulepszenie i rozwój Serwisu. Administrator zbiera anonimowe informacje i przetwarza dane na temat trendów i preferencji, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników.
 2. Pliki Cookies Zewnętrzne Administrator wykorzystuje w szczególności w celu automatycznego logowania lub rejestracji w Serwisie za pomocą zewnętrznego serwisu internetowego, który udostępnił taką możliwość i został funkcjonalnie powiązany z Serwisem.

ARTYKUŁ 4. USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwsiu, może jednak spowodować utrudnienia. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

ARTYKUŁ 5. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Użytkownik Serwisu, który korzysta z danego urządzenia końcowego wspólnie z innymi osobami, powinien pamiętać o wylogowaniu się po każdym zakończonym korzystaniu z Serwisu.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane przez Partnerów Administratora, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.