Klub partnera UEP

Platforma GOuep.pl powstała dzięki wsparciu finansowemu Klubu Partnera UEP.

Klub Partnera (KP UEP) funkcjonuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2003 roku. Jest to przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie współpracy między nauką a biznesem. To droga specjalistycznej wiedzy, miejsce wymiany unikalnych doświadczeń i opinii oraz sposób na zawarcie wartościowych znajomości. Klub Partnera UEP jest płaszczyzną współpracy, dzięki której powstają inicjatywy uwzględniające zarówno interesy przedsiębiorców chcących odnosić sukcesy na konkurencyjnych rynkach; studentów i absolwentów chcących spełniać rosnące wymagania przyszłych pracodawców, jak i naukowców starających się o zastosowanie swojej bogatej wiedzy w praktyce. Klub Partnera UEP skupia organizacje i firmy z wielu branż. Duża różnorodność doświadczeń, spojrzenie na gospodarkę z różnych perspektyw, a także wielkie zaangażowanie, wsparcie i zapał do współpracy, jakimi na co dzień wykazują się członkowie KP UEP, sprawiają, że z każdym rokiem korzyści, jakie wynoszą oni ze współpracy z Klubem, są coraz większe.

W Klubie Partnera zrzeszonych jest 78 firm.

Więcej o KP UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Platforma GOuep.pl powstała dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu utworzony w 1926 roku należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jako jeden z najstarszych uniwersytetów o tym profilu w Polsce specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Bogata oferta studiów to 18 kierunków i ponad 60 specjalności prowadzonych na Wydziałach: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania.

Uczelnia stanowi ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu, jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UEP obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą. Laboratoria, wyposażone w najnowszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie, stanowią środowisko, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.

Więcej  o UEP