Odtwórz wideo

Platforma GOuep.pl

Platforma crowdfundingowa GOuep.pl założona i zarządzana przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (FUEP) ma na celu pomoc w finansowaniu projektów zgłaszanych przez studentów, studenckie koła naukowe (SKN), pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w UEP, jednostki uczelni i działające w bezpośrednim otoczeniu uczelni oraz Fundację UEP. Projekty mogą dotyczyć działalności naukowej, wydawniczej, udziału w konferencjach naukowych i komercyjnych, komercjalizacji badań, wzrostu jakości przestrzeni wspólnej UEP, budowania wizerunku UEP, realizacji pasji i hobby.

Celem działania platformy jest także integracja środowiska akademickiego uczelni wokół interesujących przedsięwzięć zgłaszanych przez indywidualne osoby, zespoły lub jednostki związane z UEP.

Zasady działania Platformy określa Regulamin.