Jak wesprzeć projekt?
 1. Wejdź na interesujący Cię projekt na GOuep.pl, a następnie na „Wesprzyj Ten Projekt”.
 2. Wybierz nagrodę i odpowiadającą jej kwotę wsparcia (jeśli jest dostępna). Nagroda zostanie przesłana na adres podany przy dokonywaniu płatności. Możesz też wybrać opcję wpłaty dowolnej kwoty bez nagrody – wówczas wpisz wybraną przez siebie kwotę (minimalna kwota wsparcia to 5zł), i naciśnij zielone pole ze strzałką.
 3. Zalogowanie do systemu umożliwia wgląd do historii wspieranych projektów.
 4. Wypełnij dane dotyczące płatności.
 5. Zatwierdź swój wybór.
 6. Dokonaj płatności (serwis płatności Tpay.com online umożliwi Ci wsparcie projektu).
 7. Obserwuj jak zmienia się kwota dofinansowania (jeśli się zarejestrowałeś powiadomimy Cię o wynikach).

Jeśli projekt uzyska dofinansowanie i zostanie zrealizowany – otrzymasz wybraną nagrodę (jeśli wybrałeś opcję z nagrodą). Niektóre nagrody z przyczyn obiektywnych są limitowane, sprawdź czy te nagrody są jeszcze dostępne (jeśli limit nagród został przekroczony, po najechaniu kursorem na nagrodę pojawi się komunikat, że nagrody zostały wyczerpane, a system uniemożliwi ich wybór). W sytuacji gdy limit nagród został przekroczony, nie rezygnuj ze wsparcia – autorzy projektów liczą na Twoją pomoc a każda kwota przybliża do realizacji celu.

Jeśli projekt nie uzyska dofinansowania, a nagroda bezpośrednio wiąże się z jego realizacją, autorzy projektu wraz z Fundacją UEP zaproponują nagrodę alternatywną. Twoja hojność zostanie wynagrodzona.

Jak przelać środki?

Swoją wpłatę możesz zrealizować poprzez serwis płatności online Tpay.com, dzięki któremu dostępnych jest wiele kanałów płatności umożliwiających natychmiastowy i bezpieczny przekaz pieniędzy. Serwis Tpay.com zajmuje się przechowywaniem, kontrolą i sprawdzaniem poprawności danych bankowych.

Jaką kwotę można przelać?

Projekt możesz wesprzeć jedną z kwot wskazanych przez twórcę projektu, której przypisana jest określona nagroda, bądź kwotą dowolnie przez siebie wybraną, którą należy wpisać w okienko Wesprzyj projekt dowolną kwotą bez nagrody. Minimalna kwota wsparcia to 5zł.
Cel finansowy projektu, aktualnie zebrane środki finansowe w ujęciu wartościowym i procentowym oraz pozostała liczba dni trwania zbiórki przedstawiane są na pasku opisu projektu.

Co się dzieje z Twoją wpłatą?
 1. Postęp w zbiórce (wartość i procent zebranej kwoty i liczbę dni do zakończenia zbiórki) można obserwować na pasku opisu projektu.
 2. Po zakończeniu okresu zbiórki i osiągnięciu założonej kwoty zbiórki wnioskowana w projekcie kwota przekazywana jest w formie darowizny autorom projektu (Beneficjentowi). Beneficjent może rozpocząć realizację projektu. Kwota zebrana ponad limit zbiórki w projekcie zasila utworzony przez Fundację UEP Fundusz wsparcia studenckich kół naukowych (SKN) „Rozkręcamy koła” i przeznaczona jest wyłącznie na cele związane ze wsparciem SKNów działających przy UEP. Sposób wsparcia studenckich kół naukowych określa Zarząd Fundacji UEP. Twoje wsparcie działa więc nadal!
 3. W sytuacji przekroczenia kwoty zbiórki przed założoną datą zakończenia zbiórki, środki nadal wpływają na konto projektu aż do daty zakończenia zbiórki.
 4. W sytuacji gdy zbiórka została zakończona a nie osiągnięto zakładanej w projekcie kwoty, Twoje środki nie przepadają – przekazywane są na Fundusz „Rozkręcamy koła” by wesprzeć działalność studenckich kół naukowych działających przy UEP.
 5. W przypadku projektu „Wesprzyj Fundację” zarówno nadwyżka ze zbiórki jak i kwota poniżej limitu zbiórki wykorzystane będą na działalność statutową Fundacji UEP. W ten sposób wspierasz Fundację w realizacji kolejnych wartościowych przedsięwzięć!

Więcej w Regulamin