#UEPdlaUkrainy

151 Wspierających 3 Lubi to 0 Opinie
21 900,00  Mamy
100 000,00  Cel
Raised Percent :
21.90%

0 Dni do końca
21.90% Sfinansowano
Poznań, Polska

Zbiórka zakończona 14.04.2022 r.

Dzięki wpłatom od 151 wspierających udało się uzbierać kwotę 21 900zł.  Środki ze zbiórki zostaną przekazane dla studentów z Ukrainy i ich bliskich. 

Wszystkim wpłacającym serdecznie DZIĘKUJEMY!

____________

 

#UEPdlaUkrainy

 

Szanowni Państwo,

dramatyczna sytuacja w Ukrainie wymaga od nas pełnej mobilizacji i humanitarnej postawy. Prowadzimy zbiórkę rzeczową, naszym bohaterskim sąsiadom potrzebna jest jednak również pomoc finansowa. Licząc na pozytywny odzew społeczności akademickiej i partnerów UEP uruchamiamy zbiórkę pieniężną dla studentów z Ukrainy i ich bliskich.

Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie, liczą się nawet nieduże kwoty.

Razem, solidarnie jesteśmy w stanie zawalczyć o podstawowe wartości człowieka – prawo do wolności, nienaruszalności fizycznej, samostanowienia i życia w bezpiecznym świecie dla obecnych i przyszłych pokoleń.

 

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

___

Ladies and gentlemen,

the dramatic situation in Ukraine requires full mobilization and a humanitarian attitude. We are organizing collection points, but our heroic neighbors also need financial help. Counting on a positive response from the academic community and PUEB partners, we are launching a fundraiser for Ukrainian students and their loved ones.

Thank you for any support, even small amounts count.

Together, we are able to fight for fundamental human values – the right to freedom, physical integrity, self-determination and life in a safe world for present and future generations.

 

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Rector of the Poznań University of Economics

___

Пані та панове,

драматична ситуація в Україні вимагає повної нашої мобілізації та гуманітарної допомоги. Ми збираємо різні життєво необхідні речі, але нашим сусідам-героям  потрібна також і фінансова допомога. Розраховуючи на позитивну реакцію академічної спільноти та партнерів нашого університету, ми запускаємо збір коштів для студентів і їх близьких.

Дякуємо за будь-яку підтримку. Навіть невеликі суми є значимими.

Разом ми здатні боротися за фундаментальні людські цінності – право на свободу, фізичну недоторканність, самовизначення та життя у безпечному світі для нинішнього та майбутніх поколінь.

 

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Ректор Університету економіки в Познані

_______________________

Aktualizacja: 28.03.2022

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy do dalszych wpłat #UEPdlaUkrainy – zbiórka zostaje przedłużona do 14.04.2022.

_______________________

Aktualizacja: 15.03.2022

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy do dalszych wpłat #UEPdlaUkrainy – zbiórka zostaje przedłużona do 31.03.2022.

_______________________

Zbiórka na powyższy cel będzie trwała 14 dni; początek zbiórki: 03.03.2022, zakończenie 17.03.2022.

Patronem zbiórki jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego. Zbiórka przeprowadzona jest w ramach realizacji celu statutowego “Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej” (art. 3, pkt 14 Statutu Fundacji UEP).

Uchwałą Zarządu Fundacji UEP obniżona została opłata za organizację zbiórki i realizację darowizny z 11% do 5% oraz podjęto decyzję, aby zarówno nadwyżka ze zbiórki jak i kwota poniżej limitu zbiórki były przekazane dla wsparcia akcji #UEPdlaUkrainy.

_______________________

Więcej informacji o wsparciu UEP dla Ukrainy. 

 

 

 

Nagrody

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “#UEPdlaUkrainy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.